top of page

לא נחמדים | הדף של עומרי

עומרי קול טאל עומד מיואש ומחזיק בספר "מוקף באידיוטים"

הספר "מוקף באידיוטים" ממחיש את תחושתי...

חובב רפואה

נקודת המבט שלי

סיפורת

קביעת פגישה אישית

שירה

אליטיסט, אוטיסט ומה שביניהם.

אוהב את יובל ובעקבותיו גם חתולים.

בילדות רציתי ללמוד מקצועות רבים. אבל תמיד אהבתי כתיבה. בעיקר מאז שלמדתי בגיל 9 לקרוא כמו שצריך.

בסביבות גיל 14 קלטתי שהבנת הפעולה של כסף הנה הכרחית לכל מבוגר בעולם המודרני והתחלתי להשקיע בללמוד את זה והלכתי לכמה קורסים בעניין בשנות העשרים שלי.

אילולי מזל רע, בשלב הנוכחי כבר לא הייתי צריך לעבוד. אלו החיים.

 

כרגע אני עובד עם יובל על האתר שלנו. הוא הלכה למעשה מתחזק אותו, אני עוזר לייצר תוכן.

כמו כן, כותב בכמה פלטפורמות, ומתחיל לבחור ולייחד סיפורים לאתרי מימון כדי לפרסם ספרים.

כתבתי מספר ספרים שמפורסמים באמזון.

עומרי קול-טאל

צייר לי: הסחת דעת

bottom of page