top of page

לא נחמדים - הסיפורים של עומרי

גימטריה שימושית

זה התחיל ברעיון לקידוד מספרים, והמשיך למספר סיפורים

גימטריה בהשראת התנ"ך
אם בתנ"ך האותיות יכולות לייצג עשרות, מאות, אלפים ואף יותר - אני מציע יישום מודרני לכך.

העולם הגימטרי

שנת יטקצ"ג, 1993 למניינם, ואילנה נוסעת לקנות מצרכים לארוחת השבת.

 

------------

 

Image by Gerd Altmann from Pixabay

גימטריה שימושית - עומרי

החזירו את "עולם חדש מופלא" של אלדוס האקסלי להיות שוב יצירה בדיונית

רוצים לרכוש כיסוי למחשב בעיצוב זה?
מה לגבי מדבקה?

bottom of page