top of page

לא נחמדים | עומרי | סיפורת

מרפאים ילידים 🔞

אנשים שיש להם את היכולת לרפא את עצמם ואנשים אחרים, שמקור כוחם הוא בעיקר אנרגיה מינית. ההשראה נובעת מטנטרה.
הסיפורים בגישה בלעדית למנויים בתוכנית "גישה לתכנים מוגבלים".

ערן ותומר - הניצוץ
ערן, בחור חיובי שנוטל פרפ, מכיר את תומר, בחור בריא, וחושש לגלות לו את האמת עליו.

ערן ותומר - בחזרה לבית הספר
שנים אחרי המפגש הראשון, ערן מגלה להפתעתו שהם לא הזדקנו.

 

ערן ותומר - ארוחת ערב
ערן מודיע לתומר שהם מוזמנים לארוחת ערב אצל זוג מרפאים - גבר ואשה.

 

------------

Image by ambroo from Pixabay 

צייר לי: הסחת דעת

bottom of page