גימטרייה בהשראת התנ"ך

אני ראיתי סרטון של סיני-אמריקאי בו הוא דיבר בצורה נרחבת על איך שהשפה שלו עוזרת לו בלימוד חשבון. זה חלק שלם בערוץ שלו. ומה שעבר לי בראש... חלק גדול ממה שהוא אמר, קיים גם בעברית. וזה קצת עצבן אותי שהגימטרייה בעברית לא מקבילה לחלוטין לביטוי מספרים בסינית. ואז קלטתי. סביר להניח שהיא כן בעבר. אבל אז מישהו פופולרי מתישהו החליט שזה מסובך מדי. למה אני אומר זאת? כי במספור העמודים בתנ"ך הסדר של האותיות הקטנות וגדולות קבוע. כמו כן, בתנ"ך ישנן מילים לא רק למאות ואלפים. אלא גם רבבות. ומאות אלפים. וזה הגיוני אם: ק = 1000 כשהאות שנמצאת לפניו מוכפלת בו. ר = 10000 ש = 100000 ת = 1000000 מאות אלפים. רבבות. מאות אלפים. הייתי אומר לחזור לזה. אבל זה ימינו. ק = 100 ר = 10,000 ש = 100,000,000 ת = 10,000,000,000,000,000 העלאה בריבוע. עם כל אות. יא = 11 = 10+1 אי = 10 = 1*10 קי = 110 = 100+10 יק = 1000 = 10*100 קר = 1000000 רק = 10100 זה מאפשר כתיבה מאוד יעילה. וכן, במספרים שכל המקומות העשרוניים במספר מלאים זה יכול להיות עמוס יותר.. אבל גם אז, יהיה הרבה יותר קל לזהות את המספר. רק צורת הביטוי של המספר כבר תהיה מספיק. כדי ללמד כפל. רוצים ללמד מספר עשרוני? נקודה . בתחילת המספר. ולהפוך את החוקיות של כפל חיבור כך שהמספר נכתב מעכשיו הפוך. מספר שלילי? גרש ' בסוף. ופשוט שימוש בסימנים כשצריך לבטא את הפעולות. פעולה שמצריכה אפס? קו תחתון _ ניתן לראות יישום של הגימטרייה שלי, בסיפור "העולם הגימטרי"

גימטרייה בהשראת התנ"ך