English version is under construction...

מזה זמן מה שקלתי לתרגם את האתר לאנגלית, ביחוד כיוון ששנינו כותבים מדי פעם באנגלית בנוסף למה שאנו כותבים בעברית. לאחרונה קיבלתי תמריץ לתרגם את סיפורי ארי-פז לאנגלית. אז באנגלית המשלב הגבוה שלו הוא שייקספירי, וככל הנראה המאמץ לעברת את הביטויים יומר בדרך אחרת להיות ייחודי. וכן, ארי-פז משתדל להיות ייחודי, ומדבר בשפה גבוהה בעיקר כשהוא לחוץ. או מתנשא. או שפשוט משתדל לדבר בשפה תקנית... כיוון שאני מעוניין שהאתר ייראה במיטבו, אני גם עושה את הדפים לדו-לשוניים, ובנוסף לכך גם מכין דפים סטטיים לכל קטגוריה בבלוג - דבר שהתכוונתי לעשות בכל מקרה. כיוון שכך, הסיפורים כעת מופיעים בקטגוריה הרלוונטית בלבד, פרט לקטגוריה הראשית לפי שם הכותב. אני ממשיך לכתוב בעברית ומתרגם לאנגלית, ובינתיים האתר האנגלי נראה כמו אתר בניה... אבל לא לזמן רב. כשאסיים אכתוב על כך במידעון. יובל Image by 200 Degrees from Pixabay

English version is under construction...