top of page

לא נחמדים - השירותים שלנו


שיחה לגבי כתיבת צללים

עומרי

  • שע
  • המחיר בהתאם לדרישות
  • קריית חיים

תיאור השירות

פגישה עם עומרי לשם כתיבת סיפור. המחיר משתנה לפי זמן, מילים, וכמה מחקר אצטרך לעשות


צייר לי: הסחת דעת

bottom of page