top of page

לא נחמדים | עומרי | סיפורת

הבלתי מסווגים

 
סיפורים שעומדים בזכות עצמם, או שעדיין לא נכתבו להם סיפורי המשך​​

יום רע. יום מצוין.

סיפורון קצר שכתבתי לתחרות ע"ש דודו גבע.
"אם זה נראה כמו ברווז, הולך כמו ברווז, ומגעגע כמו ברווז..."

כוכבים קסומים

המטורללים האלה היו מתים להיות ב-Red Dwarf...

קדימון וחמישה פרקים.

מוזח ונצחי
מוטנט בן אלמוות

נגידת בנק, ר"מ ושר אוצר יושבים לראות כדורגל
ראש הממשלה, נגידת הבנק ושר האוצר ממתינים ביציע הכבוד לתחילת משחק כדורגל. ומדברים על כלכלה.

ניצוץ ואפר 🔞

במרתף הבניין יש דליפת גז, וניצוץ של חשמל סטטי… הזמן כמו קופא, לנוכח ההתרחשויות הנגללות.
הסיפור מוגבל למנויי "גישה לתכנים מוגבלים".

סוכן ואימונו 🫣

עובדיה 'עובד' מימון עומד לעבור אימון מפרך. הוא ילמד לשלוט במוח שלו עצמו. בכל ההיבטים.​

צייד וקיסרות - עבר והווה 🫣

הם רצו, באותו רגע הם היו רק משפחה.

שנסה על חייה. 

------------

Image by Anatoly777 from Pixabay 

צייר לי: הסחת דעת

bottom of page