top of page

לא נחמדים | יובל | שירה

בשינוי ובשגרה​

חיים אנו ביחד, בשינוי ובשגרה.
האפשר קצת שעמום בריא, בבקשה?

טבע האהבה

אם האדם הוא "עץ השדה", הבא ניטע לנו עץ.
שיר שכתבתי לכבוד נטיעת "יער הגאווה".

אם (תרגום לפואמה של רודיארד קיפלינג)

אם תוכל לשמור על ראש צלול כשכולם סביבך
מאבדים את שלהם ומאשימים בכך אותך

​מחפש - נמצא

צמד שירים שנכתבו מתוך תרגיל כתיבה.
האחד מספר על עימות מול אנטגוניסט.
השני מתאר את הצד של האנטגוניסט.

חובת ההוכחה 🔊

משורר אני, מחבר אני שירים
(כולל הקראה)

משחק החיים

במהלך תרגיל כתיבה אסוציאטיבית המתחיל במילה "משחק"
התנגן לי בראש השיר "ריקוד האלים" של המכשפות...

אביב נצחי פינת סוס

כשהתבקשתי לכתוב שיר אינטואטיבי בנושא הדמיון כאביב נצחי,
קיבלתי גם השראה מד"ר סוס.

לפני כמה לילות 🔊

לפני כמה לילות

הלכתי לבלות
במקום שלא מוכר לי כלל

(כולל הקראה)

------------

Photo by Kampus Production from Pexels

זוג בחורים

צייר לי: הסחת דעת

bottom of page