top of page

לא נחמדים | יובל | סיפורת

שמץ של מבוכה

סיפורים על מערכות יחסים, יכולים גם לכלול ארוטיקה.​

יחד באהבה יחד בתקווה

פגישה ראשונה בין שני נערים​

סיפור פרוותי

דוב מתאהב בדוב. נכתב בהשראת "דובים גאים", אם כי קשה גם לי להחליט אילו דובים אלה בדיוק.

------------

Photo by KoolShooters from Pexels

צייר לי: הסחת דעת

bottom of page