top of page

לא נחמדים - הסיפורים של יובל

סטריאוטיפאלי​

​על הדיסוננס בין שתי זהויות
כשנודעה לי האבחנה הרשמית שלי, היה לי דיסוננס בין איך שאני מרגיש - שאני על הספקטרום האוטיסטי, ובין האבחנה הרשמית - שככל שקראתי את ההגדרה, היא נראתה כדרך להאשים את ההורים שהילד 'מוזר'. הדמות הראשית די מייצגת אותי...

מפגשים מהסוג הנפשי
יוצאת בשעת לילה מאוחרת מדירה שבה התקיימה מסיבה. מנסה לאותת למונית חולפת, אך ללא הצלחה... האם יש לזה משמעות נסתרת?

משחקי מחשב
זה כיף לשחק ב-Sims ו-Second life. אבל פחות כיף כשמחפשים משמעות נסתרת...

------------

Image by Gerd Altmann from Pixabay 

כיסוי למחשב עם כיתוב באנגלית

החזירו את "עולם חדש מופלא" של אלדוס האקסלי להיות שוב יצירה בדיונית

רוצים לרכוש כיסוי למחשב בעיצוב זה?
מה לגבי מדבקה?

bottom of page