top of page

לא נחמדים - הסיפורים של עומרי

שחקים

מגדל על בן יותר מ-500 קומות הוקם בלב גוש דן.
כל קומה בגודל מחצית תל אביב.

העבודה מתחילה
'כתפי ענק' - פרויקט העל - יותר מ-500 קומות.
כל קומה בשטח של מחצית תל אביב.

הבוקר שאחרי
'כתפי ענק' שליו. זה לא יישאר כך זמן רב...

------------

Image by Ji-Sun Yoo from Pixabay 

החזירו את "עולם חדש מופלא" של אלדוס האקסלי להיות שוב יצירה בדיונית

רוצים לרכוש כיסוי למחשב בעיצוב זה?
מה לגבי מדבקה?

bottom of page