top of page

לא נחמדים | יובל | סיפורת

בגובה עיני החתול​

סיפורים מנקודת המבט של חתולים

בעבר כתבתי בלוג מנקודת המבט של צ'רלי, חתול מסוג Snowshoe.
כיום חיברתי סיפורים על חתולים שגידלנו. אני מתכוון לכתוב עוד...

  • ג'וני וטיפטיפ
    מספר חודשים אחרי שבלונדי נפטר, יונתן ודוד מעוניינים לאמץ חתול חדש. או חתלתול.​

  • יש לך טעימי?
    טיפטיפ רעב. אבל לא בא לו לאכול את האוכל שמוצע לו. הוא מוכן לעשות הכל, בשביל אוכל של זקופים.

------------

בתמונה: טיפטיפ, נובמבר 2021

צייר לי: הסחת דעת

bottom of page