top of page

לא נחמדים - השירים של יובל

מעט רקע על כתיבת השירים.

התוסיף לשקוע, כאילו כלום לא קרה
כאילו אין לך עוד תקווה?
(מתוך "דואליות")

חיים אנו ביחד, בשינוי ובשגרה

האפשר קצת שעמום בריא, בבקשה?

שירים שנבעו מתוכי יום אחד, בהיותי בן 23.

הקשב - הן עוד לב מקשיב לליבך
וקול נוסף יצטרף לשירתך
(מתוך "האט")

החזירו את "עולם חדש מופלא" של אלדוס האקסלי להיות שוב יצירה בדיונית

רוצים לרכוש כיסוי למחשב בעיצוב זה?
מה לגבי מדבקה?

bottom of page