top of page

לא נחמדים | יובל | שירה

מחשב מסלול מחדש​

התוסיף לשקוע, כאילו כלום לא קרה,
כאילו אין לך עוד תקווה?
(מתוך "דואליות")

מערבולת

בלי לדעת בוודאות מהן נקודות המוצא והיעד,
התוכל לומר, מה הכיוון שלך בעצם?

בן בלי גיל

ליד השולחן יושב לו, בן בלי גיל

ריק / Vacuum

כמה דברים יוכלו להקל,
על הריקנות שאתה חש בפנים?

הולך עם הראש בקיר

לפעמים אני מרגיש כהולך עם הראש בקיר

האמנם עם הראש בקיר?

תגובה ל"הולך עם הראש בקיר"
 

דואליות

איך לאזן בין החיוב לשלילה,
בין הצורך בקרבה לבין החרדה?

חלון לעצמאות

הנפתי דגל ליום העצמאות,
אך לא באמת את הדגל שרציתי להניף

כמו מחסום שנפרץ

משהו נפתח בי, כמו מחסום שנפרץ,
בגלים גבוהים של אהבה וכמיהה

אחרי הפוגה

לעיתים אחרי הפוגה ארוכה בכתיבה...

 

------------

Image by realrox from Pixabay 

צייר לי: הסחת דעת

bottom of page