top of page

לא נחמדים | עומרי | סיפורת

רב מיקום

תארו לכם שיכולתם להיעלם במקום אחד, ולהופיע במקום אחר.
מה אם יכולתם להופיע במספר מקומות?
מה אם יכולתם לקחת את הכוח של מספר התגשמויות ולשים אותם במקום אחד?
ולהיות חזקים מאוד?
וכאן רק מתחיל, הכוח של הרב מיקומיים.​

מילון מונחים הכולל דוגמאות מהסיפורים
בעקבות בקשות חוזרות ונשנות עומרי הכין מילון מונחים לסדרת "רב מיקום".
המונחון כולל דוגמאות מתוך הסיפורים, ובידיכם הבחירה מה יפגע לכם יותר בהנאה...

---

ראיון עבודה
אורן אריס גוסס. אחותו מנסה להציל אותו לפני שיאבד את עצמו. אותם.
ובתוך כל זה, הוא מנסה להשיג עבודה.

שיקום
גם אחרי שאומרים סליחה. וסולחים...  
זה לא תמיד מספיק.  ולפעמים העובדה שמנסים...

התהום בקופסא
נפילתו של אורן. ותחילת תקוותו. 
אורן הנו רב מיקומי. הצורה המתקדמת ביותר של אדם משתגר.
אך הוא נפגע כשהציל עולם שלם מפיצוץ.
כעת הוא 'רק' אדם. עם חמישה גופים.

עבודה. להתקדם. לטפס.
אורן נמנע מלקבל תרופה ומשתדל לטפל בעצמו. ונכשל.
זוי וחבריה משתדלים לא להתייאש.
במקביל יש גם חברות מפתיעה. וגם נסיון התנקשות.
עוד יום רגיל במשרד.

 

תודה רבה, תשרי. באמת...

אורן (בהתגשמות המסוימת הזו) ובעלו אוליבר מארחים את חבריהם לארוחת ראש השנה. 

------------

All images by Ritik Kumar from Pixabay

צייר לי: הסחת דעת

bottom of page