top of page

לא נחמדים | יובל | סיפורת

פאנפיקים

יצירות חובב​​

הארי פוטר. הסוף. בערך. 🔊

ניסיון לנחש בשנת 2005, איך יסתיים הספר האחרון. צלקת.
(כולל הקראה)

ייסורי הגיבור בדרכו לשלב הבא 🔊

זה היה אמור להיות שלב קל. אבל כשנגמרות הפסילות, מתחילות הפרסומות.
(כולל הקראה)

גיהינום אבירי

אלף מילים שוות תמונה אחת, וטקסט מתיש יכול להיות קאלט...
הגרסה המוקדמת של "ייסורי הגיבור בדרכו לשלב הבא"

ליל סדר ספרותי

את ליל הסדר חגגנו יחד עם כולם בחדר שיאנוס פסעים מימש עבורנו. איתנו חגגו יאנוס, אורן אריס, תירזה כהן, ארי-פז, פסקוומני... יחד עם בני משפחתם וחבריהם.

שוב מנסה לברוח

פאנפיק לסדרת "שומרי הערים" מאת רותם ברוכין.

מה מרגיז את רוח העיר חיפה לקראת סוף חגי תשרי?

 

------------

Image by Jeff Chabot from Pixabay 

צייר לי: הסחת דעת

bottom of page