top of page

לא נחמדים - הסיפורים של יובל

פאנפיקים

 
יצירות חובב​​

הארי פוטר. הסוף. בערך.
ניסיון לנחש בשנת 2005, איך יסתיים הספר האחרון. צלקת.

ייסורי הגיבור בדרכו לשלב הבא
זה היה אמור להיות שלב קל. אבל כשנגמרות הפסילות, מתחילות הפרסומות

גיהינום אבירי
אלף מילים שוות תמונה אחת, וטקסט מתיש יכול להיות קאלט...
הגרסה המוקדמת של "ייסורי הגיבור בדרכו לשלב הבא"

ליל סדר ספרותי

את ליל הסדר חגגנו יחד עם כולם בחדר שיאנוס פסעים מימש עבורנו. איתנו חגגו יאנוס, אורן אריס, תירזה כהן, ארי-פז, פסקוומני... יחד עם בני משפחתם וחבריהם.

------------

Image by Jeff Chabot from Pixabay 

כיסוי למחשב עם כיתוב באנגלית

החזירו את "עולם חדש מופלא" של אלדוס האקסלי להיות שוב יצירה בדיונית


רוצים לרכוש כיסוי למחשב בעיצוב זה?
מה לגבי מדבקה?

bottom of page